AGI – 11،252،066 دوز واکسن علیه Covid-19 در ایتالیا وجود دارد، 79.6٪ از کل تحویل شدگان ، برابر با 14136،480 (با جزئیات 8،709،480 Pfizer / BioNTech ، 1،328،200 Moderna و 4،098،800 AstraZeneca).

دولتهایی که در 2،110 مرکز در سراسر ایتالیا انجام شده است ، شامل 6،670،840 زن و 4،581،226 مرد است. افرادی که هر دو دوز را دریافت کرده اند 3،481،428 نفر هستند.

خبر پیشنهادی  "موسیقی تغییر می کند" ، تا فراتر از "قفس" موتزارت

بر اساس گزارش آنلاین کمیساریای فوق العاده برای اورژانس بهداشتی ، دوزهای تجویز شده به 3،068،873 کارگر بهداشت؛ 502،670 پرسنل غیر پزشکی 570،199 مهمان امکانات مسکونی؛ 3،854،792 بیش از 80 234،856 واحد از نیروهای مسلح. 1،061،000 پرسنل مدرسه ؛ مورد “دیگر” شامل 1،959،676 نفر است.