AGI – تاکنون 178،939 نفر در ایتالیا علیه Covid واکسینه شده اند ، 108،132 زن و 70،807 مرد.

داده ها در ساعت 02:30 روز 5 ژانویه به روز می شوند و در گزارش آنلاین کمیساریای فوق العاده برای اورژانس بهداشتی موجود است.

140324 کارگر بهداشت ، 8،968 پرسنل غیر بهداشتی و 8،869 مهمان RSA واکسن دریافت کردند.

خبر پیشنهادی  Emilio Fede به جرم فرار از دستگیری خانگی دستگیر شد