AGI – “من بسیار نزدیک به تصمیم نهایی هستم”. دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریكا ، با اشاره به انتصاب قاضی جدید دادگاه عالی پس از مرگ روت بدر گینسبورگ ، نماد لیبرال كه جمعه گذشته در سن 87 سالگی درگذشت ، این سخنان را گفت. ترامپ برای خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد که قصد دارد این را روز شنبه ساعت 5.00 بعدازظهر (ساعت 11:00 بعدازظهر در ایتالیا) اعلام کند و افزود: فکر می کنم از این انتخاب بسیار تحت تأثیر قرار خواهید گرفت.

خبر پیشنهادی  گردش مالی و سفارشات در ماه آوریل سقوط می کنند ، صنعت هرگز به نظر خیلی بد نرسیده است

من ترجیح می دهم که (رأی گیری) قبل از انتخابات برگزار شود. ” برای جانشینی