روز انتخابات: رأی گیری ها فردا و دوشنبه آغاز می شود ، در کجا و چگونه رای گیری شود


اولین آراots مورد بررسی دقیقاً آرای مربوط به انتخابات تکمیلی خواهد بود که شمارش آرا آنها روز دوشنبه بلافاصله پس از بسته شدن مراکز رای گیری آغاز می شود. این امر با بررسی همه پرسی قانون اساسی ادامه خواهد یافت و متعاقباً بدون ایجاد مزاحمت ، نظارت بر مناطق برگزار خواهد شد. بررسی دقیق شهرداری ها از ساعت 9 صبح روز سه شنبه

خبر پیشنهادی  بیش از یک میلیون نفر اول در ایالات متحده ، در دنیا شفا یافته اند