AGI – بیش از 100 میلیون دوز واکسن Covid در سراسر جهان تجویز شده است. داده های بلومبرگ گزارش می دهد که میانگین روزانه 4.25 میلیون نفر است. آنها بیش از 32 میلیون نفر واکسینه شده ، ایالات متحده را رهبری می کنند.

خبر پیشنهادی  میلان خوب ، رم کو و ناپل حتی. اما همه 16simi