AGI – “در سیسیل ، 80٪ واکسن AstraZeneca منصرف می شود. از هر 100 نفر ، 80 نفر جواب منفی می دهند”. بنابراین رئیس منطقه نلو موسومچی. وی افزود: “طبیعی است – که وضعیت هشدار به خصوص زیاد است ، اما وظیفه دارند دانشمندان را باور کنند که می گویند واکسن زدن خطرناک تر از واکسیناسیون است “.

خبر پیشنهادی  کونته درخواست همکاری با هم را آغاز کرده است

Musumeci سپس افزود: “برای خارج شدن از این تونل و توقف اعلام مناطق قرمز ، فقط یک راه حل برای ایمن سازی جامعه سیسیلی ، واکسیناسیون آن وجود دارد و این همان چیزی است که با آن سر و کار داریم”.