AGI – “امروز من به نیاكانی می اندیشم كه در برابر بی عدالتی و خطرات ، جان خود را به خط انداختند و برای حقوق خود جنگیدند. قبل از بسته شدن رای گیری ، با رأی دادن ، فداکاری آنها را گرامی می دارند”. بنابراین نامزد تصدی معاون ریاست جمهوری ، کمالا هریس ، در یک توییت. هریس چند ساعت بعد تکرار کرد: “در صف بمان” ، در حالی که اولین ایالت های آمریکا قبلاً صندلی های خود را بسته اند و دیگران خود را برای انجام این کار آماده می کنند.

خبر پیشنهادی  بایدن در جورجیا و پنسیلوانیا بهبود می یابد و نزدیکترین پیروزی است

“اگر قبل از بسته شدن محل رای گیری در صف هستید ، در آنجا بمانید.” درخواست تجدید نظر یکسان توسط جو بایدن انجام شد که به یاد می آورد چگونه ، “اگر قبل از بستن در صف باشید ، می توانید رأی دهید”.