AGI – یک نظر اجتماعی ارسال شده توسط پروفایل شهردار ویرجینیا راگی در مورد پروژه تله کابین Casalotti-Battistini بحث شده است. پروفایل Raggi در فیس بوک به یک درخواست برای توضیح در مورد راحتی بیشتر تله کابین در مقایسه با مترو ، به یک کاربر پاسخ داد که: “این دو کار با هم ناسازگار نیستند ، همچنین به دلیل اینکه تله کابین ، اگر دیگر سرویس ندهد ، می تواند تجزیه می شود و می تواند از قسمت دیگری جمع آوری شود در حالی که توسعه مترو به بودجه بسیار بیشتری نیاز دارد “.

خبر پیشنهادی  پاپ می گوید: "نه به کپی کردن روزنامه ها و اطلاعات خود ارجاعی"

برای مشاهده این نظر ، وبلاگ Odissea Quotidiana ، که وقایع حمل و نقل عمومی شهر را دنبال می کند ، عکس صفحه را از روی کنایه منتشر کرد “پس آنها این کار را با لگو انجام می دهند؟”.