“از رئیس جمهور جوزپه كنته تشكر می كنیم. وی خواستار مسئولیت است. همه ما دوست داریم بگوییم: این فوراً مجدداً باز خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش ، لوسیا اززولینا ، در مورد برنامه بازگشایی از 4 مه که توسط نخست وزیر اعلام شده است ، در فیس بوک می نویسد. ما به احتیاط سازمان یافته فعالیتها احتیاج داریم. ما احتیاط لازم را داریم. ما در حال کار هستیم – وزیر ادامه می دهد – برای حفظ حق سلامت در کنار بازگشت تدریجی به حالت عادی. پیش بینی نشت یا تقسیم بخش در حال حاضر فقط خطرناک خواهد بود. امروز محتاطانه – او نتیجه می گیرد – از فردا دوباره قوی تر شروع کنیم “. (AGI)
کمیته ملی المپیک

خبر پیشنهادی  در هنگام رأی دادن به انتخاب 6 فرماندار ، در اینجا چالش های اصلی است