AGI – فرانسه در 24 ساعت گذشته 10،569 مورد ویروس کرونا ثبت کرده است که این رقم کمتر از روز قبل است ، زمانی که عفونت های جدید بیش از 13،500 بود. به دلیل بسته بودن آزمایشگاه های آزمایشی ، اطلاعات روز یکشنبه نسبت به روزهای گذشته پایین است.

خبر پیشنهادی  سیستم ردیابی مخاطب از Apple و Google وارد می شود: Immuni خواهد بود