AGI – در فرانسه ، طی 24 ساعت گذشته 18129 مورد جدید ویروس کرونا و 76 مورد مرگ ثبت شده است. چهار شهر دیگر – لیل ، گرنوبل ، لیون و سنت اتین – پس از پاریس و مارسی به منطقه حداکثر هشدار منتقل شده اند.

خبر پیشنهادی  کشته شدن ویلی مونتیرو دوآرته هیچ ارتباطی با فرسودگی شهری ندارد