AGI – یک بالگرد روسی Mi-24 توسط باتری ضدهوایی در نزدیکی مرز ارمنستان و آذربایجان سرنگون شد، دو ملت از 27 سپتامبر درگیر درگیری مسلحانه برای کنترل منطقه مورد مناقشه قره باغ بودند. دولت ارمنستان گزارش می دهد.

دو خدمه جان خود را از دست دادند و نفر دیگر زنده ماند و از بقایای هواپیما ، که در نزدیکی دهکده ارامنه یراسخ سقوط کرد ، بازیابی شد.

خبر پیشنهادی  مهاجران ، دیگر فرودها و فرار در سیسیل. Musumeci: "شیوع نقاط داغ. این یک جرم دولتی است"

آذربایجان مسئولیت های خود را پذیرفته و اظهار داشته است این یک اشتباه بود و با عرض پوزش

ارمنستان و آذربایجان یک ماه پیش به درگیری در قره باغ ، منطقه ای خودمختار با اکثریت ارمنی برگشته اند.