AGI – سواب رایگان برای دانش آموزان دبیرستان در لاتزیو. رئیس منطقه یادآور می شود که این ابتکار تا پایان آوریل ادامه خواهد داشت نیکولا زینگارتتی.

“این در طول ماه آوریل ادامه دارد ‘مدرسه ایمن’: سواب رایگان و بدون نسخه پزشکی برای دانش آموزان دبیرستانی در شبکه رانندگی در لاتزیو. فقط در وب سایت منطقه رزرو کنید ”، Zingaretti در پروفایل توییتر خود می نویسد.

خبر پیشنهادی  او وانمود كرد كه به عنوان یك كارگردان در تجاوز به بازیگران مشتاق ، دستگیر شده در رم است