AGI – بیش از صد نفر ، مهمان خانه های سالمندان ، امروز در لیگوریا واکسینه شدند. آنها ماریا سیکو لونگی ، 102 ساله هستند که صبح امروز در بنیاد Rachele Zitomirski ، یک خانه بازنشستگی در Vallecrosia در استان Imperia واکسینه شده و Fiorinda Giglione ، 101 ساله ، در RSA Sacro Cuore di Brugnato ، در منطقه Spezzino واکسینه شده اند.

خبر پیشنهادی  اگر ظرفیت وسایل نقلیه به نصف کاهش یابد ، 275 هزار نفر پیاده خواهند ماند

آنها قدیمی ترین ها هستند که در ایتالیا علیه Covid واکسینه شده اند – رئیس جمهور منطقه ، جیووانی توتی گفت – نشانه امیدواری برای بخشی از جمعیت که بیشتر تحت تأثیر این ویروس لعنتی قرار گرفته اند. سیگنالی که در آخرین روز این سال نمایشی و از قدیمی ترین منطقه کشور ما می رسد “.

خبر پیشنهادی  عفونت ها کاهش می یابد و همچنین تامپون ساخته می شود. بستری شدن و مراقبت های ویژه در حال افزایش است

روز واکسن امروز در سراسر قلمرو لیگوریا ، چه در 14 بیمارستان شناسایی شده و چه در Rsa برگزار شد. “برای این – استاندار اضافه می کند – من همچنان بحث خواهم کرد بزرگان ما باید مردم باشند تا از آنها محافظت شود، بیشتر از همه ما این کار را انجام داده ایم و ادامه خواهیم داد. در آغوش گرفتن برای “پدربزرگ و مادربزرگ” ما و خانمها ماریا و فیوریندا ، نمادهای نبردی که می خواهیم و باید همه با هم پیروز شویم. ما در سال 2021 چیزی بیشتر نمی خواهیم “

خبر پیشنهادی  ترامپ در دادگاه Surprema تسریع می کند و معامله Oracle-TikTok را برکت می دهد