پرداخت مالیات ماه آوریل و مه ، به حالت تعلیق در فرمان شركت (یا نقدینگی) ، باید در ماه ژوئن در یک راه حل واحد یا در پنج قسط ماهیانه تا ماه اکتبر پرداخت شود: در کل مبلغ 17 میلیارد یورو.

این توسط یک شرکت در سندی گزارش شده است که در آن جزئیات مالیات اقدامات اضطراری (مصوبه 23 23 آوریل 8 ، 2020) را توضیح می دهد که به تعویق انداختن آن ، با حضور برخی شرایط ، پرداخت مالیات را شامل می شود (از جمله مالیات بر ارزش افزوده) ) و کمکهای تأمین اجتماعی که مربوط به ماههای مارس و آوریل است که بطور معمول به ترتیب در ماه آوریل و مه پرداخت می شوند.

خبر پیشنهادی  دو بمب در ژولو ، فیلیپین منفجر شد. ده مرد

یخ زدگی – توضیح می دهد Unimpresa – اول از همه برای شرکتهایی که درآمد آنها بیش از 50 میلیون یورو در سال 2019 نباشد ، اعمال می شود ، در صورتی که در مقایسه با مارس 2019 در مارس 2020 دچار کاهش در گردش مالی یا هزینه حداقل 33٪ شوند. در مورد آوریل برای پرداخت های ماه مه 2020 نیز همین اتفاق می افتد.

خبر پیشنهادی  سینرژی می گوید آماده خرید Alitalia است

همین سود برای شرکتهایی که در دوره مالیاتی 2019 بیش از 50 میلیون درآمد دارند ، ایجاد می شود ، در صورتی که در مقایسه با ماه مارس 2019 در مارس 2020 کاهش گردش مالی یا هزینه حداقل 50٪ را تجربه کنند. همچنین برای این گروه از شرکت ها ، یارانه ، در رابطه با مهلت آوریل ، برای پرداخت مه مه 2020 معتبر است. این پرداخت برای شرکتهایی که فعالیت های تجاری خود را نیز در یک تاریخ بعد از 31 مارس 2019 انجام داده اند نیز به حالت تعلیق درآمد.

خبر پیشنهادی  آلمان و فرانسه یک برنامه 500 میلیاردی را برای احیای اروپا پیشنهاد داده اند

در مجموع – نتیجه گیری Unimpresa – مطابق با گزارش فنی این فرمان ، انجماد نگرانی در مورد 17 میلیارد تعهدات: 4.3 میلیارد مربوط به بازداشت مالیات بر کارکنان ، 5.5 میلیارد درآمد مالیات بر ارزش افزوده ، 900 هزار نفر مربوط به پرداخت مالیات های نگهدارنده از خود کار و 6.5 میلیارد به جای آن قابل انتساب است. مالیاتهای مشارکتی