AGI – دادستان های میلان در درخواست تحویل تلفن های همراه به افرادی که در تحقیقات مربوط به لباس های درگیر شرکت داشتند ، صحبت می کنند “دخالت گسترده آتیلیو فونتانا با توجه به حوادث مربوط به روپوش و ماسک ، همراه با تمایل به همان اندازه آشکار برای جلوگیری از باقی گذاشتن آثار درگیری او از طریق پیام های نوشته شده “

خبر پیشنهادی  همه برای افتتاحیه فصل اسکی در Cervinia صف کشیدند

در این میان ، یکی در تاریخ 16 آوریل 2020 در ساعت 3:22 بعدازظهر که برادر همسر آن آندره دینی “به خواهرش روبرتا در مورد ترتیب لباس توسط منطقه لومباردی اطلاع می دهد:” سفارش لباس وارد شد. من ترجیح دادم آن را برای آتی ننویسم “. وی پاسخ داد: “درست است ، خوب است.” در مرکز تحقیقات ، تأمین 75000 لباس و سایر وسایل محافظتی ضد Covid برای دام اسپا ، یک شرکت دینی است.

خبر پیشنهادی  در مونزا افسانه AlphaTauri ایتالیایی ، فراری ها را جمع آوری کنید