AGI – یک فیل که در دهکده ای در ایالت تامیل نادو ، در جنوب هند به چاه افتاده بود ، پس از عملیاتی به مدت 14 ساعت که حدود پنجاه روستایی نیز در آن حضور داشتند ، نجات یافت. جنگلیانی که برای نجات آمده بودند ، توضیح داد: فیل ، که در یک روستای هم مرز با جنگلی در منطقه دارماپوری گم شده بود ، در پایان به چاهی پوشانده شد که با بوته پوشیده شده بود و حصارکشی نشده بود.

تخریب جنگل ها ، شهرنشینی سریع و افزایش جمعیت روستاها باعث شده تا حیوانات در نزدیکی سکونتگاه های انسانی فعالیت کنند. دو فیل دیگر نیز در ماه های اخیر حوادث مشابهی داشته اند. برای از بین بردن آن ، پس از آرام سازی آن ، زیرا به پمپ ها اجازه مکیدن آب را نمی داد ، از جرثقیل استفاده شد.

خبر پیشنهادی  در پیروزی امی & # 039؛ جانشینی & # 039؛ و & # 039؛ دیده بانان & # 039؛. نهر & # 039؛ شیت & # 039؛