AGI – مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده (CDC) اعلام کرده اند که 2،127،143 دوز واکسن ضد Covid را تجویز کرده اند. دوزهایی که قبلا توزیع شده است 11،445،175 است. براساس داده های منتشر شده در 26 دسامبر ، آژانس 1،944،585 دوز تجویز کرده و 9،547،925 توزیع کرده است.

خبر پیشنهادی  نسخه انگلیسی آن به 60 کشور وارد شد

بر اساس آخرین داده ها در مورد پیشرفت شیوع بیماری ، 145959 عفونت جدید وجود دارد که در مجموع 19،055،869 مورد از ابتدای شیوع بیماری همه گیر است. همچنین 1345 مورد مرگ و میر مربوط به این بیماری در مجموع 332246 قربانی ثبت شد.