AGI – در ورمونت ، یک ایالت سنتی دموکرات ، فیل اسکات ، فرماندار جمهوری خواه که به جو بایدن در انتخابات رأی داد ، دوباره تأیید شد. اسکات در توضیح انتخاب خود تأکید کرد که این کشور “به کسی نیاز دارد که بتواند ما را متحد کند ، باید بهبود یابد”.

خبر پیشنهادی  راز "هایپر خاطره" فاش شد