آنها او را “شاهزاده خانم جنگجو” در بیمارستان لقب داده بودند زیرا در 5 سالگی همچنان به مبارزه با Covid-19 و ناهنجاری قلب ادامه داده بود. جی ناتالی لا سانتا ، دختر آتش نشان نیویورک ، درگذشت و در میان بیش از 200000 ثبت شده در سراسر جهان ، جوانترین قربانی شد.

خبر پیشنهادی  مثبت در کوید اسقف اعظم بولونیا

دخترک یک ماه پیش در اثر تب در بیمارستان بستری بود. در اولین آزمایش او منفی آزمایش کرده بود ، اما یک هفته پس از آزمایش ، آنها مثبت به ویروس را نشان داده بودند. در ماه نوامبر مانند پدرش متولد شد ، جی ناتالی دوشنبه 5 ماه می شد.