AGI – “در بندر Civitavecchia دو کشتی کروز در انفرادی قرار داده شده است با توجه به بازگشایی سفرهای دریایی ، خدمه در حال جابجایی مجدد بودند. “

D’Amato اشاره می کند که این دو قایق هستند: theکاستا دلیزیوسا“، با یک گروه از 28 عضو خدمه از فیلیپین ، که دو نفر از آنها تست مثبت داشتند و اکنون در اسپالانزانی حضور دارند. و از ‘ساحل افسانه ای“، که یک پرونده مثبت همیشه در بین کارکنان خدمه ، در این مورد از فیلیپین نیز ثبت می شود.

خبر پیشنهادی  همه در کلاس در تاریخ 14 سپتامبر