نکته ای از واشنگتن درباره انتخابات ریاست جمهوری توسط روزنامه نگار آگی ریتا لوفانو.

خبر پیشنهادی  40٪ از سواحل هاوایی به دلیل بتن در معرض خطر ناپدید شدن قرار دارند