AGI – شیوع ویروس کرونا بعد از مهمانی اراسموس که دوشنبه گذشته در منطقه دانشگاه بولونیا برگزار شد ، کشف شد. حداقل ده دانش آموز که اکثراً ملیت اسپانیایی داشتند ، بین 20 تا 24 سال مثبت بودند. افراد دیگر تحت نظارت Bolognese Ausl قرار دارند.

دختری با علائم ، بررسی های سلامتی را آغاز کرد، که آزمایش اواسط هفته سواب مثبت شد. “از نظر ما ، کودکان درگیر ویروس را از اسپانیا نیاورده اند اما آنها آن را به اینجا منتقل کرده اند” ، این پیام مدیر بخش بهداشت عمومی AUSL بولونیا ، پائولو پاندولفی ، است که به صفحات نسخه بولونزی Repubblica سپرده شده است .

خبر پیشنهادی  جیگلیو به فکر برگزاری پروژه ای برای نجات SME ها است

“من می خواهم درخواست تجدیدنظر را شروع كنم: باید مراقب باشیم. زمان تعطیلات نیست. اگر آنها سازمان یافته باشند ، باید در فضای باز ، با تعداد کمی از افراد و در شرایط حداکثر ایمنی انجام شوند “.