AGI – “بنیاد لوئیجی Einaudi اعلام می کند که دقایقی پیش وکلا ، روکو تودرو ، آندره پروتی و انزو پالمبو اسناد و مدارکی را که قبلاً توسط کمیته فنی علمی ترشح شده بر اساس Dpcm ترشح شده بود ، از ریاست شورای وزیران دریافت کردند”. این در بیانیه ای از بنیاد لوئیجی Einaudi اعلام شده است ، که توضیح می دهد چگونگی پذیرش درخواست رئیس جمهور بنیاد جوزپه بندیکتو ​​”،” خطاب به رئیس شورای كنته است تا اطلاعات و شفافیت را در رابطه با عناصر چنین اهمیتی برای زندگی شهروندان ایتالیایی “.

خبر پیشنهادی  مدرسه با میزهای مجرد و معلمین بدون مدرک مورد نظر Azzolina

بنیاد Einaudi “در تشکر از ریاست شورای وزیران بخاطر حساسیت نشان داده ، اعلام می کند که فردا کلیه اطلاعات بدست آمده از طریق وب سایت خود را منتشر می کند”.