AGI – دو جوان در فرنتینو در شمال سیوسیاریا بر اثر مسمومیت با مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند. اجساد توسط برخی از دوستان پیدا شد که زنگ خطر را به صدا درآوردند. کارابینیری ها و دادگستری فروسینونه درجا. احتمالاً سو the عملکرد بخاری گازی باعث مرگ شده است

خبر پیشنهادی  در ایتالیا بیش از 1.8 میلیون نفر در حال کار هوشمند هستند