AGI – رئیس جمهور دونالد ترامپ به قرنطینه خود می رود با هم بانوی اول ملانیا بعد از همکار نزدیک تست هوپ هیکس از نظر Covid-19 مثبت بود.

هیکس ، رئیس جمهور توییت کرد ، “که بدون حتی کمی استراحت سخت کار کرد و فقط در آزمایش Covid-19 مثبت کار کرد. وحشتناک! من و بانوی اول منتظر نتایج آزمایشات خود هستیم و در ضمن ما روند قرنطینه خود را آغاز خواهیم کرد. “

خبر پیشنهادی  بازدید از لامبوره در تونس. فرود در حال افزایش است ، اما "بسیاری از خودمختارها"