AGI – در باسیلیکاتا ، با توجه به رأی گیری (همه پرسی قانون اساسی و اداری) به طور منظم در ساعت 4 بعد از ظهر مراکز رای دهی ایجاد می شد. در پوتنزا ، رئیس یک بخش انتخاباتی ، داخل صندلی مستقر در مدرسه راهنمایی “Busciolano” ، آزمایش Covid مثبت است. در نتیجه ، زن بلافاصله از مدرسه خارج شد و ناحیه پوتنزا همه اعضای بخش را جایگزین کرد ، مواد انتخاباتی را جایگزین کرد و محل مدرسه را تمیز کرد.

خبر پیشنهادی  دانلود قسمت 12 فصل 2 سریال هم گناه