AGI – کنفرانس مطبوعاتی رودلف جولیانی ، رئیس تیم حقوقی دونالد ترامپ ، با درگیری های متعدد با خبرنگاران در اتاق هیجان زده شد. تنش به حدی بود که ، در یک زمان ، شهردار سابق نیویورک شروع به تعریق کرد و رنگ موی او دو شیار عمیق در طرفین صورت او ایجاد کرد.

کنایه ها در وب اجتناب ناپذیر است. در توییتر کسانی هستند که با احتمال بیگانه بودن جولیانی شوخی می کنند و ماسک او از بین می رود و اظهار نظر می کنند ، پس از آرایشگر ترامپ (که اخیراً با موهای نقره ای ظاهر شده و دیگر بلوند نیست) ، جولیانی نیز او قبل از موکلش اعلام شکست کرد.

خبر پیشنهادی  بیشترین خشونت علیه تظاهرکنندگان در مینسک ، اتحادیه اروپا اجلاس فوق العاده ای را تشکیل می دهد