AGI – در آسیسی ، یک پرچم بزرگ صلح به رنگ رنگین کمان در میدان پایین پخش شد ، که توسط برخی از شرکت کنندگان کاملاً دو متر دورتر محکم بسته شد. در مکانی که به طور سنتی راهپیمایی به پایان می رسید ، پس از 25 کیلومتر پیاده روی ، امسال مردم فاصله خوبی دارند. هنوز هم با وجود سرما و باد شدید.

خبر پیشنهادی  بوچیا: "ما در موج پاییز هستیم ، قفل احتمالی احتمالی"

همانطور که در بقیه مسیر ، در پروجا ، سانتا ماریا دگلی آنجلی و آسیسی ، پوشیده شده از یک زنجیره ایستای انسانی ، شهرداران از سراسر ایتالیا وجود دارد با آگهی ها ، پیشاهنگیان ، داوطلبان جوان ، نمایندگان انجمن های حقوق بشر ، آب عمومی ، آزادی مطبوعات و علیه مافیاها.

شعار امسال این است “زمان صلح ، زمان مراقبت” ، برای تأیید مجدد ارزش های صلح ، برادری و دفاع از حقوقی که این رویداد 59 سال حامل آن بوده است. پیام رئیس جمهور جمهوری ، سرجیو ماتارلا ، نیز از لویی های صومعه مقدس آسیزی خوانده شد.

خبر پیشنهادی  شورش جهان اسلام علیه ماکرون (که ادامه می دهد)

از راهپیمایی پروجا-آسیسی هر بار یک پیام محبوب بسیار قوی می آید – رئیس دولت تأکید کرد – که ناشی از آگاهی از ماهیت جدایی ناپذیر صلح و ارتباط نزدیک بین مسائل مهم جهانی است ، از مبارزه با فقر و نابرابری ها ، از مبارزه با تغییرات آب و هوا ، از همکاری لازم برای اطمینان از آن حق توسعه پایدار که بخشی از حق زندگی و آینده است “.

خبر پیشنهادی  ترامپ مثبت برای کوید وال استریت را غرق نمی کند