کشف جسدی در حالت تجزیه پیشرفته در داخل یک پست برق غیرقابل استفاده در مونت مورو ، در ارتفاعات اطراف جنوا ، یک موضوع هیجان انگیز است. پس از اینکه روز گذشته یک کوهنورد از حضور جسد بی جان که هنوز نامش فاش نشده است ، آتش نشانان برای بهبودی با هلی کوپتر دراگو مداخله کردند.

خبر پیشنهادی  "درست همانطور که ایتالیا اولین ذینفع صندوق بازیابی است"