AGI – ساعت 5:33 صبح امروز توسط شبکه لرزه نگاری موسسه ملی ژئوفیزیک و آتشفشان شناسی ضبط شد زمین لرزه ای به بزرگی 2.0 ریشتر در عمق 9 کیلومتری زمین، با مرکزیت آن در شهرداری Scandicci ، در استان فلورانس.

این شوک توسط مردم احساس شد. گزارش اتاق عمل از کلانشهر فلورانس ، افزوده است که با همکاری اتاقهای عملیاتی دیگر ، اتاق عمل در حال انجام است.

خبر پیشنهادی  ایتالیا مرزهای بین مناطق را بازگشایی می کند ، اما اختلافات همچنان باقی است