AGI – در هشدار داده شد به بزرگی 5.6 ریشتر با مرکزیت 100 کیلومتری شهر بوشهر ، در عمق 5 کیلومتری زمین. این را مرکز لرزه نگاری یورو-مدیترانه گزارش داده است.

مقامات محلی در حال حاضر گزارشی از تلفات یا خسارات مادی ، و همچنین هیچ گزارشی در مورد پیامدهای نیروگاه هسته ای بوشهر گزارش نشده است.

خبر پیشنهادی  کاتالفو می گوید: "کار هوشمند خوب است ، اما مراقب حقوق زنان باشید."