AGI – بخش اروپا از سازمان بهداشت جهانی در مورد “احیای بیشتر” Covid-19 در اوایل سال 2021 هشدار داد و از خانواده ها خواست هنگام ملاقات با بستگان امسال در کریسمس ماسک بزنند.

“یک وجود دارد ریسک بالا در هفته ها و ماه های اول سال 2021 احیا مجدد خواهد شد و اگر بخواهیم در جلوگیری از آن موفق شویم مجبور خواهیم بود با هم کار کنیم. ” با اعضای خانواده ماسک بزنید، “انجام این کار به طور قابل توجهی به اطمینان از ماندن همه کمک می کند سالم و سالم

خبر پیشنهادی  برنامه ای که عدم وجود علائم را نشان می دهد