وی گفت: “من این را به وضوح می گویم: من نمی خواهم کسی فکر کند که همه چیز تمام شده است. می توان با بازگشایی روبرو شد ، اما ما روی ایمنی شهروندان سرمایه گذاری می کنیم و مهمتر از همه این ماسک ضروری است. خودمان و دیگران ما عود خواهیم کرد و مجبور خواهیم بود تعطیلات را پس بگیریم. ” گفتن این است كه والی ونتو لوكا زایا هنگام گفتگوی مطبوعاتی معمول از ستاد حفاظت مدنی مارگره صحبت می كند. وی در پایان گفت: “اینکه هیچ کس فکر نکند ویروس از بین رفته است ، خطر شیوع جدید هنوز واقعی است.”

خبر پیشنهادی  "پس از همه ، ما روی شما حساب می کنیم." فیلم غرفه داران Cesenatico