AGI – “وجود دارد 29 میلیون دوز واکسن هنوز در است؟ تا زمانی که شما به آنچه در قرارداد ذکر شده احترام بگذارید ، من آنها را مسدود خواهم کرد. “ماتئو سالوینی این را در مصاحبه ای با Stasera Ita ، در Rete 4 ، با تمرکز بر پرونده Anagni می گوید.

خبر پیشنهادی  مایک پمپئو از دولت ایتالیا به خاطر مبارزه با داعش تمجید می کند

“اگر درست بود که ، در مقایسه با حدود پنج میلیون واکسن که در اواخر ماه مارس برای ایتالیا انتظار می رود ، AstraZeneca 29 میلیون دوز در گیاه Anagni دارد، این باورنکردنی خواهد بود. شفافیت فوری از طرف این شرکت و اروپا لازم است “، وی تأکید کرد و سپس به درخواست استفاده از واکسن اسپوتنیک روسی و جلوگیری از” جنگ های ژئوپلیتیک بر روی پوست شهروندان ایتالیایی و اروپایی “بازگشت.

خبر پیشنهادی  مونکلر به خرید می رود و جزیره سنگی را خریداری می کند که ارزش آن 1.15 میلیارد دلار است