شورای لیگ A سری آ ، که امروز تشکیل جلسه داد ، به اتفاق آرا تصریح کرد که اگر دولت اجازه برگزاری آن را ببخشد ، اگر دولت اجازه برگزاری آن را داشته باشد ، با رعایت کامل قوانین مقررات بهداشت و ایمنی ، برنامه خود را کامل خواهد کرد. امنیت. از سرگیری فعالیت ورزشی ، به اصطلاح فاز 2 ، مطابق با نشانه های فیفا و یوفا ، با تصمیمات FIGC و همچنین مطابق با پروتکل های پزشکی برای حمایت از فوتبالیست ها و کلیه متخصصان انجام می شود. این همان چیزی است که ما در یادداشتی از لیگ فوتبال سری آ می خوانیم

خبر پیشنهادی  در فارنسینا ، ادای احترام دیپلمات ها و کارابینری ها به آتاناسیو و یاکوواچی