AGI – “من طرفدار انتخاب آزاد هستم ، آنها می گویند” vax free “، من معتقدم که همه باید بتوانند خودشان را انتخاب کنند. افراد زیادی هستند که می خواهند واکسن بزنند و کسانی هستند که می خواهند سیستم ایمنی بدن خود را فشار دهند. این را للو Ciampolillo ، سناتور رسانه های مخلوط ، در میان “خواستگاری” برای پیوستن به گروه اروپایی ها برای حمایت از Count ter ، در Un giorno da pecora اظهار داشت. بنابراین شما تأیید می کنید که واکسن نخواهید خورد؟ “من این را گفتم و نظرم راجع به این موضوع تغییر نمی کنم. در واقع ، در حال حاضر افراد زیادی هستند که می خواهند این کار را انجام دهند ، بنابراین مشکلی پیش نمی آید. من فکر می کنم مهم است که واکسن باید یک انتخاب آزاد باشد” .

خبر پیشنهادی  زینگارتتی شبح رای گیری زودهنگام را برانگیخته و به رنزیان هشدار می دهد