منحنی عفونت های جدید Covid 19 در ایتالیا در حال سقوط است: موارد ثبت شده امروز توسط بولتن وزارت بهداشت 32،961 در مقایسه با 35،098 دیروز است.

با توجه به اینکه با افزایش تامپون همراه است (225،640 امروز در مقابل 217،758 دیروز) با کاهش درصد تامپون / مثبت: امروز 14.6٪ در مقایسه با 16.1٪ دیروز است. از سوی دیگر ، تعداد قربانیان زیاد است: امروز 623 نفر وجود دارد که بیش از 580 نفر است. در کل 42953.

خبر پیشنهادی  دود سیاه در نشست اتحادیه اروپا. میشل "اجلاس جدید ماه ژوئیه"

همچنین بخوانید

اگر اصلاح ، پیشنهاد یا نظری دارید ، به آدرس [email protected] بنویسید