سه دریانورد بر روی کشتی های Delizosa و Favolosa of Costa Crociere ، در بندر Civitavecchia که در بندر Civitavecchia آواره شده اند ، برای کروناویروس مثبت هستند.

این شرکت اعلام کرده است که “به لطف استفاده مداوم از پروتکل های بهداشتی برای سوار شدن و استفاده در هیئت مدیره اعضای خدمه خود” ، سه مورد مثبت سواب شناسایی شده است. در حال حاضر ، این شرکت می نویسد “این سه در انزوا و از نظر سلامتی”.

خبر پیشنهادی  ازدحام بیش از حد و خودکشی ها: اثرات کاوید در زندان ها

Costa Crociere ، در تماس نزدیک با مقامات بهداشتی صالح ، “تحول موضوع را با دقت دنبال می کند و با توافق با دومی ، اقدامات بعدی را که باید در روزهای آینده انجام شود ارزیابی خواهد کرد”.

از آنچه اتفاق افتاده است ، دو مثبت می تواند ملیت فیلیپینی باشد.

خبر پیشنهادی  در انتظار حراج ضبط شده برای پرتره نادر Sher-Gil