AGI- شب سوم بهانه ها در لوئیزویل برای حکم در مورد مرگ برونا تیلور، جوان 26 ساله آمریکایی آفریقایی تبار در هنگام جستجو با شلیک گلوله پلیس کشته شد.

هیچ یک از افسران متهم به مرگ زن جوان نبودند ، فقط یک نفر به دلیل سهل انگاری بود.

این اعتراض مسالمت آمیز بود ، صدها نفر دوباره در خیابان های شهر راهپیمایی کردند ، در حالی که نزدیکان تیلور از دادستان کل ایالت پرسیدند ، دانیل کامرون، برای آشکار کردن دلایل هیئت منصفه برای صدور حکم مبنی بر “توجیه” بودن اقدامات سه افسر پلیس که در مرگ زن در ماه مارس نقش داشته است

خبر پیشنهادی  درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان در پالرمو در جریان اعتراض به Dpcm