در میامی ، فلوریدا (ایالات متحده آمریکا) ، چند ماهی است که ساعت ممنوعیت منع رفت و آمد در نیمه شب ادامه دارد. در خیابان همه بسته است. آنچه اتفاق می افتد در اینجا است

خبر پیشنهادی  در نیروی کار تورین 38 پزشک و پرستار از کوبا