AGI – برای حل مسئله لیبی “کسی نمی تواند شریک زندگی مانند مصر را نادیده بگیرد” ، در آن منطقه قاهره نقش اساسی دارد. این گفته وزیر دفاع ، لورنزو گوئینی ، امروز در دادرسی قبل از کمیسیون تحقیق پارلمان در مورد مرگ Giulio Regeni بود. پس از قتل این محقق ، یک “خنک کننده” با مصر رخ داد، یا در سطح فنی و عملیاتی ، دفاع ایتالیا “مخاطبین را کاهش داد” ، همچنین اطمینان می دهد که مقامات عالی رتبه در تماس های موجود دخیل نیستند.

خبر پیشنهادی  دانلود فیلم خارجی و تماشای آنلاین فیلم و سریال

در طول استماع ، موضوع دو ناوچه جدید از کلاس Fremm – امیلیو بیانچی و اسپارتاکو شگرگات – که ایتالیا از طریق Fincanteri به مصر می فروشد. گورینی افزود: تعداد فعالیتهای مشترک “به تدریج فشرده شده است” ، از میانگین 35 نفر در سال به 10 فعلی می رود ، “آنها را در تیپولوژی به معنای بسیار محدود بازنگری می کنند”.

خبر پیشنهادی  "رم نمی تواند ریسک کند تا فاشیسم را جشن بگیرد". راگی درباره موزه توضیح می دهد

با این حال وزیر دفاع تأکید کرد که مصر همچنان به عنوان یک “بازیگر مهم منطقه برای توازن در منطقه مدیترانه باقی مانده است. مصر که” یک گذرگاه مهم دریایی مانند کانال سوئز را کنترل می کند ، برای آزادی جابجایی کشتی ها است. ” روابط دفاعی ما این هم افزایی را در نظر می گیرد “.

خبر پیشنهادی  ارسال شده توسط دی میشلی شبکه های اجتماعی را آزاد می کند