AGI – سی سانتی متر برف در برانکس ، بین 15 تا 24 در بقیه نقاط شهر. این داده های ارائه شده توسط شهردار نیویورک ، بیل دی بلازیو است که وضعیت را پس از طوفان برفی که نیویورک را لرزاند ، ارزیابی کرد.

همچنان بر روی سیب بزرگ برف می بارد ، بسیاری از جاده ها در زیر آب فرو رفته و مشکلات اتصال وجود دارد. بیلها از امشب نیز در منهتن کار می کنند. شهردار گفت: اگر می توانید در خانه بمانید و از یکدیگر مراقبت کنید. “تحویل واکسن ها ادامه خواهد یافت – وی افزود – ما متوقف نخواهیم شد ، حتی اگر این طوفانی باشد که سالهاست شاهد آن نیستیم”. برای مقابله با شرایط اضطراری ، 500 نفر به طور معین استخدام می شوند.

خبر پیشنهادی  از ماه سپتامبر دروس دانشگاه شرکت می کند