دست کم دو نفر در انفجار شدید ناشی از گازی که در ساختمان مادرید روده بزرگ شده بود کشته شدند.
این انفجار که حوالی ساعت 3 بعدازظهر مرکز پایتخت اسپانیا را به لرزه درآورد ، عملاً چهار طبقه فوقانی یک مرکز کلیسایی متعلق به کلیسای ویرگن د لا پالوما را که در نزدیکی آن واقع نشده بود ، نابود کرد.

خبر پیشنهادی  پدری که فرزندان خود را خفه کرده بود ، حتی آنها را آرام نکرده بود