AGI – حداقل 17 نفر مفقود شده و دو نفر پس از غرق شدن یک قایق ماهیگیری روسی در دریای بارنتس نجات یافتند. خبرگزاری های روسیه گزارش دادند.
به گفته وزارت موقعیت های اضطراری ، ناو خصوصی ‘یونگا’ مستقر در مورمانسک و یک خدمه 19 نفره ، در نزدیکی مجمع الجزایر نوایا زملیا ، در منطقه آرخانگلسک ، در شمال روسیه واقع شد.

خبر پیشنهادی  خربزه ، Italexit؟ نه ، بیایید فقط آلمانی ها را دور کنیم ...

به گفته مقامات ، موج بلندی به قایق برخورد کرد و در نتیجه یخ زدن آب پوشاننده قایق باعث غرق شدن آن شد. تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است.