AGI – این بدترین زمان برای از سرگیری تجمعات است که با توجه به افزایش مداوم عفونت ها “ایجاد مشکل” می کند. آنتونی فاوسی ، ویروس شناس ، مصاحبه شده با CNN ، تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ برای از سرگیری تجمعات را ، که این متخصص دعوت می کند “نه تنها به عنوان تظاهرات سیاسی بلکه از نظر بهداشت عمومی” ، رد می کند ، “اجتماعاتی که افراد زیادی بدون نقاب در آنها حضور دارند. داده ها به خودی خود صحبت می کنند. “او اصرار دارد که اینها حوادثی هستند که” باعث دردسر می شوند “.

خبر پیشنهادی  کونته می گوید: "هر کسی که از سه باند امتناع ورزد ما را به سمت قفل سوق می دهد."

“مشاور کاخ سفید برای اورژانس کرونا ویروس گفت:” بدترین زمان برای انجام این کار است. فقط به آنچه در کشور اتفاق می افتد نگاه کنید که واقعا نگران کننده است ، در برخی از ایالت ها که هنوز هم افزایش عفونت ها را تجربه می کنند “.