AGI – سری آ در آخر هفته 19 و 20 سپتامبر شروع مجدد خواهد کرد. این در یک یادداشت Lega اعلام شد و در مورد تصمیم اتخاذ شده به اتفاق آرا اعلام شد: “جلسه شورای لیگ امروز ساعت 19:00 به اتفاق آرا تصمیم گرفت که سری A TIM 2020/2021 در آخر هفته 19-20 سپتامبر آغاز شود. این تصمیم تأیید می کند ترجیحی که قبلاً بعد از ظهر توسط اکثر شرکت ها در نشستی اختصاص داده شده به این موضوع بیان شده است “

خبر پیشنهادی  اتریش از ماه مه همه بخش ها را بازگشایی می کند