رئیس جمهوری منطقه لومباردی ، آتیلیو فونتانا ، در تحقیقات توسط دادستانی میلان در مورد تهیه لباس از سوی این شرکت که توسط برادرزاده خود اداره می شود ، تحت تحقیق قرار می گیرد. این امر توسط منابع تحقیقاتی تأیید شده است.

اتهام رئیس جمهور منطقه به “آزادی مختل شده پیمانکار” است ، همان مورد اعتراض برادرزاده اش آندره دینی و مدیرعامل اسپا آریا ، فیلیپو بونگیووانی.

خبر پیشنهادی  آژانس دارویی اروپا آزمایش واکسن Oxford Covid را آغاز می کند

عرضه لباس مجلسی در تاریخ 16 آوریل توسط مرکز خرید منطقه ای به شرکت “دامه” دینی با تخصیص مستقیم ، بنابراین بدون مناقصه انجام شده است. بعداً ، در ماه مه ، پس از صحبت در مورد ماجراي برنامه تلویزیونی “گزارش” ، تصمیم دینی مبنی بر تبدیل فروش به یك اهدا بود.

خبر پیشنهادی  خوشه در ساکو در میلان ، "حداقل 20 پرستار مثبت"