AGI – آژانس رتبه بندی فیچ ، چشم انداز خود در مورد ایالات متحده را به سمت پایین تجدید نظر کرده و به “منفی” از “پایدار” ، با استناد به “بدتر شدن مداوم در منابع مالی ایالات متحده و عدم وجود برنامه بهبودی برای تعادل معتبر “.

این آژانس ، رتبه “AAA” را به بهترین شکل ممکن تأیید کرد ، اما همچنین به “عدم وجود یک برنامه ادغام اعتبار معتبر” اشاره کرد. فیچ در بیانیه ای گفت: “کسری بودجه بالا و بدهی در دوره میان مدت حتی قبل از شروع شوک عظیم اقتصادی” که ناشی از بیماری همه گیر Covid-19 بود ، در حال رشد بود.

خبر پیشنهادی  شب من در ایست بازرسی واشنگتن دی سی