AGI – ممنوعیت بیرون رفتن در شب ، ‘دعوت برای جلوگیری از شبکه های اجتماعی و تعهد بیشتر به مطالعه. این همان چیزی است که قاضی تحقیق دادگاه نوجوانان برشیا به دو جوان متعلق به “باند نوزاد” تحمیل کرد. همه چیز از زمانی آغاز می شود که نمایندگان کمیسیون ایمنی عمومی کرما (کرمونا) آنها یک جوان 17 ساله را دستگیر و از دو همسال دیگر در وضعیت آزادی تحقیق می کنند، همه از مراكشي ها و ساكن كرماسكو هستند ، به دليل شركت در سرقت و آسيب ديدني اختياري.

خبر پیشنهادی  بانكسی دختر با دوچرخه شکسته ، دوباره ظاهر می شود

باند نوزاد به یک بچه شانزده ساله از Bagnolo Cremasco نزدیک پارک Luna در Crema حمله کرده بود. تحقیقات منجر به این فکر می شود که این دو مظنون در یک وضعیت آزادی ممکن است از همان نوع جنایات دیگری را مرتکب شوند و با ترساندن قربانی ، شواهد را آلوده کنند.

خبر پیشنهادی  "زندان اجتناب ناپذیر" برای مدیران Thyssen محکوم به آتش سوزی 2007

سو susp ظن های تأیید شده در مشخصات اجتماعی مظنونین که مأموران ویدئویی پیدا می کنند که به یکی از آنها ختم می شود ، جسورانه و متکبرانه ، اندکی پس از ترک ایستگاه پلیس در صبح روز 20 سپتامبر ، گزارش تحویل داده شده توسط افسران پلیس را آتش می زند.

از این رو درخواست مرجع قضایی صالح برای اقدام احتیاطی علیه دو پسر آزاد شده در آزادی است. قاضی تحقیق دادگاه نوجوانان برشیا ، با به اشتراک گذاشتن یافته های تحقیق ، اقدام احتیاطی را صادر کرد و برای آنها مجموعه ای از نسخه ها از جمله ممنوعیت خروج از منزل در شب و شب را تحمیل کرد تا از ” استفاده از شبکه های اجتماعی و انجام فعالیت های مطالعاتی.

خبر پیشنهادی  حزب دموکرات در چهارراه و "زره پوش" زینگارتتی